Energy Centre České Budějovice  
         Energy Centre České Budějovice  Nám. Přemysla Otakara II. 87/25  370 01 České Budějovice  tel. +420 387 312 580  fax +420 387 312 581   e-mail: eccb@eccb.cz


About Us
Services
EU Projects
Links

Aktuality z TZB-info


Zelená linka

LAND OBERÖSTERREICH

vytisknout stránku

piraté -dz 

 

 

 

 

 

 


<html>

<head>

<style type="text/css">

body {

margin: 50px;

padding: 0;

}

a {

font-size: 10px;

text-align: center;

color: black;

padding-top: 15px;

text-decoration: none;

}

</style>

</head>

<body>

<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="post">

<!-- <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000"> -->

Bilddatei mindest Höhe = 150 Breite = 200: <input name="pic" type="file" />

<input type="submit" name="submit" value="Hochladen" />

<input type="hidden" name="target" value="" />

</form>

</body>

</html>

 

 

 

 
Poslední aktualizace: 14.12.2018

úvodní strana