Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
ENERGIE-OBCE-GEM
Veřejné osvětlení - EPC
Zasílání aktualit pro obce
Pro školy
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT
Setkání EKIS 2017

Zelená linka


vytisknout stránku

Poradenské středisko České Budějovice (ECČB) nabízí již 19. rokem jihočeským městům a obcím bezplatné poradenství týkající se energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách. ECČB je součástí sítě středisek EKIS, jejichž poradenská činnost je financována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Poradenství na místě lze spojit s měřením tepelných úniků termovizní kamerou.

V rámci bezplatného poradenství poskytujeme např.:

  • konzultace při plánování energetických opatření (nové zdroje tepla, zateplování objektů, rekonstrukce veřejného osvětlení atd.);
  • konzultace při žádostech o dotace na snižování energetické náročnosti budov;
  • poradenství voblasti povinností vyplývajících ze zákona 406/2000 Sb. (PENB atd.);
  • informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, biomasa, solární a fotovoltaické systémy, malé vodní a větrné elektrárny);
  • asistenci při posuzování nabídek na zpracování energetických dokumentů nebo dodávek zařízení.

Dlouholetou tradici mají Dny energetického poradenství. Jedná se o neformální setkání energetických poradců ECČB s občany jihočeských měst a obcí, jehož součástí je prezentace, beseda na aktuální témata (dotace, rekonstrukce budov, zateplení, vytápění atd.) a v případě zájmu i individuální konzultace. Dny energetického poradenství pořádáme bezplatně, na straně města či obce je zajištění prostor, propagace (zpravodaj, místní rozhlas, vývěska), případně malé občerstvení. ECČB zajistí přednášející a bude informovat o konání akce webových stránek ECČB, FB a elektronického zpravodaje. V zimních měsících lze Dny energetického poradenství spojit s měřením termovizní kamerou.

Dále bezplatně poskytujeme informace o aktuálním dění v energetice a dotacích, např. ve formě článků pro obecní zpravodaje nebo internetové poradny.

Kromě bezplatného poradenství nabízíme městům bezplatné služby, mezi které patří zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity, energetické posudky a měření termovizní kamerou s písemným protokolem.
Poslední aktualizace: 06.04.2017

úvodní strana