Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
Seminář a exkurze 19.6.2018
ENERGIE-OBCE-GEM
Zpravodaj pro města a obce
Veřejné osvětlení - EPC
» EPC poradenství
» Často kladené dotazy
» Pořádané akce
» Realizované projekty EU
Zasílání aktualit pro obce
Pro školy
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT
Setkání EKIS 2018

Aktuality z TZB-info


Zelená linka


vytisknout stránku
epcbanner.jpg


Většina evropských regionů zatím nezaznamenala významný rozvoj financování metodou EPC. EPC může být dobrým řešením, které umožní modernizaci veřejného osvětlení, protože energetické služby s garantovanou úsporou ve formě smlouvy EPC jsou vhodné v případech s vysokým potenciálem ušetření energie a nákladů s tím spojených. Vedle právních překážek můžeme vysvětlení tohoto stavu hledat v nedostatečném porozumění a v nedůvěře k metodě EPC, dále to může být také nedostatek zkušených potenciálních investorů (firmy typu ESCO - poskytují energetické služby a mají potenciál investovat), ale také nedostatek zkušených organizací (energetických agentur), které by moderovaly proces aplikace metody EPC na trhu s energetickými službami. Veřejné osvětlení je dobrým prostředím pro „učení se a testování" EPC díky jeho menší technické a ekonomické složitosti (ve srovnání například se situací ve výstavbě a provozování budov).

V Evropě spotřebovává veřejné osvětlení významné množství elektrické energie. Je zde v provozu více než 56 miliónů světel veřejného osvětlení s odhadovanou spotřebou 35 TWh. U obcí se starším neefektivním systémem veřejného osvětlením může jeho spotřeba tvořit 30 až 50% z celkové spotřeby elektřiny a naopak tedy potenciál úspory je zde obrovský: současné technologie umožní obecně úsporu energie 30 až 70%. Tento potenciál byl zjištěn a zahrnut do evropské energetické politiky. V nařízení Evropské komise EC Regulation 245/2009 byl stanoven požadavek na postupné stažení z trhu některých zdrojů světla (mnohé často užívané pro veřejné osvětlení) mezi roky 2012 a 2017. Takto definované produkty nebude již po daném termínu možno uvádět na trh .

Současné technologie LED uváděné na trh veřejného osvětlení nabízí vysoké úspory se srovnatelně krátkou dobou návratnosti investice. Především v posledních letech se LED technologie vyvýjely velmi rychle. Dnes s perspektivou poklesu ceny i více než 50% se osvětlení na bázi LED stává velmi zajímavou možností pro renovaci veřejného osvětlení.

Navíc, modernizace veřejného osvětlení je příkladem unikátní příležitosti pro přijetí garantovaných služeb v oblasti energetiky formou metody EPC (energy performance contract):

  • Požadavek na stažení nevyhovujících zdrojů světel z trhu nutí obce konat: téměř 80% současně užívaných zdrojů světla již nebude (nemusí být) dostupná po roce 2017
  • Modernizace veřejného osvětlení, obzvláště při současné dostupnosti řešení při použití LED nebo jiných inovativních řešení, která jsou ekonomicky zajímavá a relativně né příliš složitá, představuje pro střední a malé firmy příležitost pro vstup na trh poskytování EPC při nízkém riziku.

Projekt „Veřejné osvětlení a EPC" si klade za cíl vytvořit poptávku a nabídku pro EPC projekty v 9 oblastech Evropy tím, že oblast pokryje servisem a poradenstvím v oblasti EPC. Tyto služby budou poskytovat ucelenou podporu jak obcím tak také střední a malým firmám v oblasti energetických služeb, aby se mohly stát poskytovateli v kontraktech EPC.


Partneři projektu si stanovili následující hlavní cíle:

  • Vytvoření trhu s metodou EPC v 9 evropských regionech za pomocí poradenství a osvěty této metody
  • Realizace 36 EPC projektů, vyvolaná investice celkem 49 mil. Euro, dosažené úspory energie 32.100 MWh představující úsporu 4.8 mil. Euro
  • Motivace 18 malých a středních firem, aby se staly poskytovateli EPC kontraktů
  • Tímto projekt přispěje k plnění produktové politiky EU (stažení nevhodných zdrojů světla z trhu EU) a dále přispěje k naplnění Směrnic energetické účinnosti EU (posílením trhu energetických služeb)

Projektový tým zahrnuje 9 oblastních agentur / organizací, které budou poskytovat poradenství pro EPC, a dále 9 obcí(měst) z daných oblastí a jedním partnerem je Evropská sít.

Projekt začíná 1.dubna 2014 a potrvá do 31.března 2017.

co-funded-iee-horiz_en.jpg 


Disclaimer:
Obsah této [webové stránky, publikace atd.] zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.
Poslední aktualizace: 14.12.2018

úvodní strana