Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
ENERGIE-OBCE-GEM
Veřejné osvětlení - EPC
» EPC poradenství
» Často kladené dotazy
» Pořádané akce
» Realizované projekty EU
Zasílání aktualit pro obce
Pro školy
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT
Setkání EKIS 2017

Zelená linka


vytisknout stránku
epcbanner.jpg


Většina evropských regionů zatím nezaznamenala významný rozvoj financování metodou EPC. EPC může být dobrým řešením, které umožní modernizaci veřejného osvětlení, protože energetické služby s garantovanou úsporou ve formě smlouvy EPC jsou vhodné v případech s vysokým potenciálem ušetření energie a nákladů s tím spojených. Vedle právních překážek můžeme vysvětlení tohoto stavu hledat v nedostatečném porozumění a v nedůvěře k metodě EPC, dále to může být také nedostatek zkušených potenciálních investorů (firmy typu ESCO - poskytují energetické služby a mají potenciál investovat), ale také nedostatek zkušených organizací (energetických agentur), které by moderovaly proces aplikace metody EPC na trhu s energetickými službami. Veřejné osvětlení je dobrým prostředím pro „učení se a testování" EPC díky jeho menší technické a ekonomické složitosti (ve srovnání například se situací ve výstavbě a provozování budov).

V Evropě spotřebovává veřejné osvětlení významné množství elektrické energie. Je zde v provozu více než 56 miliónů světel veřejného osvětlení s odhadovanou spotřebou 35 TWh. U obcí se starším neefektivním systémem veřejného osvětlením může jeho spotřeba tvořit 30 až 50% z celkové spotřeby elektřiny a naopak tedy potenciál úspory je zde obrovský: současné technologie umožní obecně úsporu energie 30 až 70%. Tento potenciál byl zjištěn a zahrnut do evropské energetické politiky. V nařízení Evropské komise EC Regulation 245/2009 byl stanoven požadavek na postupné stažení z trhu některých zdrojů světla (mnohé často užívané pro veřejné osvětlení) mezi roky 2012 a 2017. Takto definované produkty nebude již po daném termínu možno uvádět na trh .

Současné technologie LED uváděné na trh veřejného osvětlení nabízí vysoké úspory se srovnatelně krátkou dobou návratnosti investice. Především v posledních letech se LED technologie vyvýjely velmi rychle. Dnes s perspektivou poklesu ceny i více než 50% se osvětlení na bázi LED stává velmi zajímavou možností pro renovaci veřejného osvětlení.

Navíc, modernizace veřejného osvětlení je příkladem unikátní příležitosti pro přijetí garantovaných služeb v oblasti energetiky formou metody EPC (energy performance contract):

  • Požadavek na stažení nevyhovujících zdrojů světel z trhu nutí obce konat: téměř 80% současně užívaných zdrojů světla již nebude (nemusí být) dostupná po roce 2017
  • Modernizace veřejného osvětlení, obzvláště při současné dostupnosti řešení při použití LED nebo jiných inovativních řešení, která jsou ekonomicky zajímavá a relativně né příliš složitá, představuje pro střední a malé firmy příležitost pro vstup na trh poskytování EPC při nízkém riziku.

Projekt „Veřejné osvětlení a EPC" si klade za cíl vytvořit poptávku a nabídku pro EPC projekty v 9 oblastech Evropy tím, že oblast pokryje servisem a poradenstvím v oblasti EPC. Tyto služby budou poskytovat ucelenou podporu jak obcím tak také střední a malým firmám v oblasti energetických služeb, aby se mohly stát poskytovateli v kontraktech EPC.


Partneři projektu si stanovili následující hlavní cíle:

  • Vytvoření trhu s metodou EPC v 9 evropských regionech za pomocí poradenství a osvěty této metody
  • Realizace 36 EPC projektů, vyvolaná investice celkem 49 mil. Euro, dosažené úspory energie 32.100 MWh představující úsporu 4.8 mil. Euro
  • Motivace 18 malých a středních firem, aby se staly poskytovateli EPC kontraktů
  • Tímto projekt přispěje k plnění produktové politiky EU (stažení nevhodných zdrojů světla z trhu EU) a dále přispěje k naplnění Směrnic energetické účinnosti EU (posílením trhu energetických služeb)

Projektový tým zahrnuje 9 oblastních agentur / organizací, které budou poskytovat poradenství pro EPC, a dále 9 obcí(měst) z daných oblastí a jedním partnerem je Evropská sít.

Projekt začíná 1.dubna 2014 a potrvá do 31.března 2017.

co-funded-iee-horiz_en.jpg 


Disclaimer:
Obsah této [webové stránky, publikace atd.] zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.
Poslední aktualizace: 06.04.2017

úvodní strana