Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
Pro školy
Přednášky
Exkurze
Výstavy
Wavetrophy
Není komín jako komín
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT
Setkání EKIS 2018

Aktuality z TZB-info


Zelená linka


vytisknout stránku

Deset exkurzí zorganizuje pro jihočeské technické střední školy Energy Centre České epss.pngBudějovice ve školním roce 2018/2019. Exkurze budou směřovat do Horního Rakouska a jihočeké školy v rámci nich navštívi hornorakouskou střední školu a firmu stejného nebo podobného zaměření.  

Projekt je hrazen z Fondu malých projektů z projektu „Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol", KPF-01-028.

 loga FMP.JPG
 Stejně jako v loňském roce se i letos můžete těšit na vzdělávací program na náplavce pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích ve čtvrtek 20. 9. od 9 do 13 hodin:

 • ekologické dopravní prostředky - elektromobily a automobily na CNG dcm.png
 • Besip (dopravní hřiště, testy, simulátor),
 • Český červený kříž (nácvik resuscitace a první pomoci)
 • doprovodný program, soutěže, možnost zakoupení občerstvení
 • v případě pěkného počasí horkovzdušný balón
 • účast zahraničních vystavovatelů
 • přeshraniční seminář na téma čisté mobility

Projekt je hrazen z Fondu malých projektů z projektu „Čistá mobilita pro Horní Rakousko a JČK - přeshraniční spolupráce", KPF-01-053. Akce proběhne pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice.

 loga FMP.JPGVyužijte od září 2017 možnost zapůjčení kufru s pomůckami na úsporu energie a vodykufr_1.jpg.

Účelem projektu Úsporám na stopě, který podpořil Jihočeský kraj, je přiblížit žákům ZŠ a SŠ interaktivní formou téma úspor energie a vody. Dovézt je k pochopení, že úspora nemusí znamenat snížení komfortu, ale že spočívá v osvojení si návyků, které budou v souladu s udržitelným způsobem života i našimi potřebami.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou 4 totožné kufry vybavené přístroji na měření elektrické energie, kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie a vody. Tyto kufry spolu s metodikou jejich použití budou bezplatně půjčovány školám za účelem obohacení výuky EVVO. Pro žáky 3. - 6. tříd základních škol připravilo Energy Centre České Budějovice nakomin_1.jpg podzim roku 2017 dvacet zajímavých workshopů. Jak už název projektu podpořeného MŽP Není komín jako komín napovídá, ústředním tématem bude vytápění. 

Během workshopu si děti po shlédnutí animovaného videa s lektory vyzkouší na 2 přenosných ohništích rozdělat oheň ekologickým a neekologickým způsobem. Dále si budou povídat o jednotlivých druzích paliv - bedýnka s 10 vzorky zůstane po uplynutí workshopu ve třídě.  

Aby si děti nové poznatky zapamatovaly, dostane každé z nich tematicky zaměřenou brožuru a pracovní listy k procvičení prezentované látky. 

Brožuru Není komín jako komín naleznete zde.


Řešení úloh z brožury Není komín jako komín naleznete zde.

Jihočeské školy jsou pro Energy Centre České Budějovice důležitou cílovou skupinou. Školám všech stupňů a typů nabízíme rozmanité formy vzdělávacích aktivit, zaměřených na téma úspor a obnovitelných zdrojů energie. Jedná se především o exkurze a přednášky, výstavy a soutěže, koncipované zejména pro třídní kolektivy. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se zapojujeme rovněž do aktivit volnočasových.

 

Co je pro nás důležité?

 • profesionalita
 • objektivita
 • dostupnost
 • názornost

 

V duchu těchto zásad zprostředkováváme žákům a studentům nejen objektivní a aktuální informace zábavnou formou, ale snažíme se i o dostupnost našich služeb, která spočívá nejen v realizaci jednotlivých aktivit v rámci různých dotačních titulů EU, ale i ve finanční podpoře ze zdrojů našeho sdružení. Dostupností ovšem nemáme na mysli pouze finanční stránku, ale rovnost příležitostí, vztahující se na všechny školy Jihočeského kraje.

V případě projektů kontaktujeme všechny školy Jihočeského kraje, zpravidla formou dopisu a v rámci rozesílky M.R.K.E.V. Kapacita nabízených aktivit je vždy omezená a počet zájemců je zpravidla převyšuje možnosti projektu. Pokud chcete mít jistotu, že se k vám naše nabídka dostane včas, můžete kdykoliv aktualizovat své kontaktní údaje (jméno a email koordinátora EVVO nebo jiné pověřené osoby) na bezplatné tel. lince 800 38 38 38 nebo na mailové adrese: isabela@eccb.cz.


skoly.gif

V případě zájmu o některou z nabízených aktivit nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 387 312 580 nebo mailem na isabela@eccb.cz.
Poslední aktualizace: 14.12.2018

úvodní strana