Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
Pro školy
Přednášky
Exkurze
Výstavy
Wavetrophy
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT

Zelená linka


vytisknout stránku

Leták ke stažení zde .

plakat_pro_skoly_final1a2.JPGVyužijte od září 2017 možnost zapůjčení kufru s pomůckami na úsporu energie a vodykufr_1.jpg.

Účelem projektu Úsporám na stopě, který podpořil Jihočeský kraj, je přiblížit žákům ZŠ a SŠ interaktivní formou téma úspor energie a vody. Dovézt je k pochopení, že úspora nemusí znamenat snížení komfortu, ale že spočívá v osvojení si návyků, které budou v souladu s udržitelným způsobem života i našimi potřebami.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou 4 totožné kufry vybavené přístroji na měření elektrické energie, kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie a vody. Tyto kufry spolu s metodikou jejich použití budou bezplatně půjčovány školám za účelem obohacení výuky EVVO. Pro žáky 3. - 6. tříd základních škol připravilo Energy Centre České Budějovice nakomin_1.jpg podzim roku 2017 dvacet zajímavých workshopů. Jak už název projektu podpořeného MŽP Není komín jako komín napovídá, ústředním tématem bude vytápění. 

Během workshopu si děti po shlédnutí animovaného videa s lektory vyzkouší na 2 přenosných ohništích rozdělat oheň ekologickým a neekologickým způsobem. Dále si budou povídat o jednotlivých druzích paliv - bedýnka s 10 vzorky zůstane po uplynutí workshopu ve třídě.  

Aby si děti nové poznatky zapamatovaly, dostane každé z nich tematicky zaměřenou brožuru a pracovní listy k procvičení prezentované látky. 

 Jihočeské školy jsou pro Energy Centre České Budějovice důležitou cílovou skupinou. Školám všech stupňů a typů nabízíme rozmanité formy vzdělávacích aktivit, zaměřených na téma úspor a obnovitelných zdrojů energie. Jedná se především o exkurze a přednášky, výstavy a soutěže, koncipované zejména pro třídní kolektivy. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se zapojujeme rovněž do aktivit volnočasových.

 

Co je pro nás důležité?

  • profesionalita
  • objektivita
  • dostupnost
  • názornost

 

V duchu těchto zásad zprostředkováváme žákům a studentům nejen objektivní a aktuální informace zábavnou formou, ale snažíme se i o dostupnost našich služeb, která spočívá nejen v realizaci jednotlivých aktivit v rámci různých dotačních titulů EU, ale i ve finanční podpoře ze zdrojů našeho sdružení. Dostupností ovšem nemáme na mysli pouze finanční stránku, ale rovnost příležitostí, vztahující se na všechny školy Jihočeského kraje.

V případě projektů kontaktujeme všechny školy Jihočeského kraje, zpravidla formou dopisu a v rámci rozesílky M.R.K.E.V. Kapacita nabízených aktivit je vždy omezená a počet zájemců je zpravidla převyšuje možnosti projektu. Pokud chcete mít jistotu, že se k vám naše nabídka dostane včas, můžete kdykoliv aktualizovat své kontaktní údaje (jméno a email koordinátora EVVO nebo jiné pověřené osoby) na bezplatné tel. lince 800 38 38 38 nebo na mailové adrese: isabela@eccb.cz.


skoly.gif

V případě zájmu o některou z nabízených aktivit nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 387 312 580 nebo mailem na isabela@eccb.cz.
Poslední aktualizace: 06.04.2017

úvodní strana