Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
Pro školy
Přednášky
Exkurze
Výstavy
Wavetrophy
Není komín jako komín
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT
Setkání EKIS 2017

Zelená linka


vytisknout stránku

Využijte od září 2017 možnost zapůjčení kufru s pomůckami na úsporu energie a vodykufr_1.jpg.

Účelem projektu Úsporám na stopě, který podpořil Jihočeský kraj, je přiblížit žákům ZŠ a SŠ interaktivní formou téma úspor energie a vody. Dovézt je k pochopení, že úspora nemusí znamenat snížení komfortu, ale že spočívá v osvojení si návyků, které budou v souladu s udržitelným způsobem života i našimi potřebami.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou 4 totožné kufry vybavené přístroji na měření elektrické energie, kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie a vody. Tyto kufry spolu s metodikou jejich použití budou bezplatně půjčovány školám za účelem obohacení výuky EVVO. Pro žáky 3. - 6. tříd základních škol připravilo Energy Centre České Budějovice nakomin_1.jpg podzim roku 2017 dvacet zajímavých workshopů. Jak už název projektu podpořeného MŽP Není komín jako komín napovídá, ústředním tématem bude vytápění. 

Během workshopu si děti po shlédnutí animovaného videa s lektory vyzkouší na 2 přenosných ohništích rozdělat oheň ekologickým a neekologickým způsobem. Dále si budou povídat o jednotlivých druzích paliv - bedýnka s 10 vzorky zůstane po uplynutí workshopu ve třídě.  

Aby si děti nové poznatky zapamatovaly, dostane každé z nich tematicky zaměřenou brožuru a pracovní listy k procvičení prezentované látky. 

Brožuru Není komín jako komín naleznete zde.


Řešení úloh z brožury Není komín jako komín naleznete zde.

Jihočeské školy jsou pro Energy Centre České Budějovice důležitou cílovou skupinou. Školám všech stupňů a typů nabízíme rozmanité formy vzdělávacích aktivit, zaměřených na téma úspor a obnovitelných zdrojů energie. Jedná se především o exkurze a přednášky, výstavy a soutěže, koncipované zejména pro třídní kolektivy. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se zapojujeme rovněž do aktivit volnočasových.

 

Co je pro nás důležité?

  • profesionalita
  • objektivita
  • dostupnost
  • názornost

 

V duchu těchto zásad zprostředkováváme žákům a studentům nejen objektivní a aktuální informace zábavnou formou, ale snažíme se i o dostupnost našich služeb, která spočívá nejen v realizaci jednotlivých aktivit v rámci různých dotačních titulů EU, ale i ve finanční podpoře ze zdrojů našeho sdružení. Dostupností ovšem nemáme na mysli pouze finanční stránku, ale rovnost příležitostí, vztahující se na všechny školy Jihočeského kraje.

V případě projektů kontaktujeme všechny školy Jihočeského kraje, zpravidla formou dopisu a v rámci rozesílky M.R.K.E.V. Kapacita nabízených aktivit je vždy omezená a počet zájemců je zpravidla převyšuje možnosti projektu. Pokud chcete mít jistotu, že se k vám naše nabídka dostane včas, můžete kdykoliv aktualizovat své kontaktní údaje (jméno a email koordinátora EVVO nebo jiné pověřené osoby) na bezplatné tel. lince 800 38 38 38 nebo na mailové adrese: isabela@eccb.cz.


skoly.gif

V případě zájmu o některou z nabízených aktivit nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 387 312 580 nebo mailem na isabela@eccb.cz.
Poslední aktualizace: 06.04.2017

úvodní strana